onsdag 14 december 2016

Terminsfinal för Läslyftet

Idag på förmiddagen träffades handledarna för Läslyftet i Nyköping en sista gång för terminen. Ann Löwbeer, samordnare för Läslyftet i kommunen, bjöd dels på tillfälle till samtal och reflektion kring vårt gemensamma uppdrag kring det kollegiala lärandet  med fokus på språket och dels på trevlig fikastund och fina presenter. Med olika, mestadels positiva, erfarenheter i bagaget och med stor förväntan inför kommande termin och moduler blickar vi framåt mot nya utmaningar. Språket behöver vi fortsätta att arbeta medvetet med och utveckla i alla ämnen för att samtliga i elever ska  lyckas.


På eftermiddagen var det sedan dags för mig att för sista gången möta de båda arbetslag som jag varit handledare för under terminen. Jag konstaterade att jag träffat vardera arbetslag vid 16 tillfällen, vid moment B och moment D i de 8 delarna i modulen. 32 handledartillfällen för min del under loppet av fyra månader, det känns häftigt! Min plan inför dagens träffar var att sammanfatta, avsluta och utvärdera modulen  "Samtal om text" som vi ägnat hösten åt. Jag startade upp träffen med samtalsmodellen Vattentrappan som vi fick prova på vid Skolverkets handledarutbildning på Södertörns Högskola för två veckor sedan. Syftet med den är att diskutera på begränsad tid, att lyssna aktivt och se till att alla kommer till tals. Modellen handlar också om att väcka intresse, nyfikenhet och engagemang mellan kollegor. Den går till som så att man först presenterar någon/några frågeställningar kopplat till något man gjort, läst eller lyssnat till. Sedan delas den stora gruppen in i några mindre grupper varefter en av smågrupperna får börja diskutera frågeställningen/frågeställningarna på begränsad tid, förslagsvis 3 minuter.  De andra grupperna lyssnar aktivt utan att säga något. Efter att tre minuter gått "rinner" diskussionen över till nästa grupp som tar vid där gruppen innan slutade. Antingen hakar de i där gruppen innan stannade upp eller så återgår de till den ursprungliga frågan. Efter ytterligare tre minuter går samtalet vidare till nästa grupp eller tillbaka till den första ifall det bara finns två. Efter tre minuter går frågan vidare igen. Så fortsätter man fram och tillbaka mellan grupperna så länge man tycker att det behövs eller har tid till.

Idag fick mina arbetslag följande frågor att prata om i Vattentrappan:

- Vad har du som lärare lärt dig under arbetet med modulen och vad tror/hoppas du att eleverna lärt sig?

- Hur gör vi lärandet lustfyllt?

Många intressanta reflektioner och tankar kring lärande och egen utveckling lyftes och diskussionerna blev, som en av kollegorna sa, en utvärdering av modularbetet. Några av de ord som jag fångade upp var:

"Jag lägger mer fokus på att hitta bra texter, sådana som känns rätt för eleverna och som väcker intresse."

"Jag har fått chansen att repetera och påminna mig om sådant som jag stött på tidigare under åren som lärare men glömt bort".

"Vi har fått prova på olika modeller, vissa bra andra mindre bra."


"Jag har ändrat min syn på text, förut var det bara stoff. Nu ser jag texter på ett annat sätt och jag jobbar med dem tillsammans med eleverna, de är delaktiga i texten."

Vi pratade sedan lite kort om de aktiviteter de genomfört under veckan och avslutade med återkoppling till deras förväntningar och farhågor inför Läslyftet som vi skrev ner vid första tillfället vi sågs.

Allra sist skrev de en kort utvärdering av träffarna kopplat till "upplägg, innehåll och handledarskapet. Vad har varit bra och vad kan utvecklas?"  

På vårterminen blir det nya tag med Läslyftet och då tar vi på Nyköpings Högstadium oss an modulen "Skriva i alla ämnen ".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar