fredag 29 december 2017

Läs en bok och bli ordklok

Skolbibliotekarien Anni Agélii bokpratar


...är namnet på det läsprojekt jag startade upp i mina fyra 8:or under hösten. Den gemensamma läsningen har alltid varit i fokus i min undervisning och jag strävar hela tiden efter att få eleverna att tycka om läsa böcker. Att alltid ha en bok på gång i mina klasser och grupper, både i svenska och i SVA, känns roligt och betydelsefullt och dessutom helt avgörande för elevernas språkutveckling.

När jag i september lyssnade på UR:s lärarpodd Didaktorn där Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik, i sitt avsnitt Jättemånga ord är jättebra berättar om läsningens helt avgörande betydelse för unga människors ordförråd, väcktes en vilja och en tanke hos mig. Jag funderade på vad jag mer kunde göra för att få mina elever att komma igång med den egna läsningen och inte bara delta i den gemensamma i klassen. Myrberg pratar om hur viktigt det är att hitta böcker som knyter an till varje enskild individs intresse för att komma igång med och uppskatta läsning. Att läsa om något som känns nära en själv eller handlar om något som man är intresserad av gör det så klart mycket lättare. Hur som helst var jag helt på det klara med att jag måste göra ett ordentligt försök med tanke på Myrbergs ord: "Ett barn som läser eller blir läst för kan ca 50 000 - 70 000 ord när det är 17 år. Ett barn som inte läser eller blir läst för kan ca 15 000 - 17 000". En skrämmande, stor skillnad.

Det kändes naturligt att dra igång med "ordklok-projektet" i alla fyra klasser men jag insåg genast att jag behövde kunnig hjälp för att ro det i land. Helt naturligt frågade jag vår duktiga skolbibliotekarie Anni om hon ville vara med vilket hon genast tackade ja till. Efter det följde några veckor av planering då bl a Anni la ner massor med tid på att välja ut och samla ihop böcker av olika slag för att kunna erbjuda något för alla. Förutom att hon skulle komma och "bokprata" i varje klass i början av projektet förberedde hon ett formulär i Google Drive som eleverna ska fylla i efter varje utläst bok. Detta för att hon dels ska få veta vad de tycker om boken och dels för att hon på bästa sätt ska kunna hjälpa dem att hitta "rätt" bok nästa gång.

                                              Introduktion och bokprat  

Efter några veckor av förberedelse var det så dags. Eleverna var inställda på att något speciellt skulle hända just den här dagen eftersom jag pratat en hel del om det nya projektet. Anni kom till klassrummen med vagnar fyllda av böcker och började duka upp dem på bänkar och skåp. Eleverna började nyfiket kika runt på dem och vissa hitta redan då en bok som väckte intresse.


Först berättade jag en stund om läsningens många fördelar och vi tittade på Ur skolas Orka plugga Varför ska jag läsa? . Eleverna blev nog lite bekymrade över vilket stor betydelse läsningen har för deras ordförråd vilket också fick dem att ta det hela på stort allvar. Naturligtvis försökte jag också sälja in det hela med att berätta om hur fantastiskt det är att med hjälp av en bok få uppleva sådant man aldrig annars skulle få göra, att leva flera liv på en och samma gång. Eller hur skönt det kan vara att få läsa om andra som har det precis som man själv, att känna igen sig i deras upplevelser.  Böcker har mycket att erbjuda och jag berättade om min vision som är att alla mina elever en dag, helt självmant, ska ta fram en bok hemma på kvällen bara för nöjes skull. Detta ledde till en del fnitter medan några sa att de faktiskt redan gjorde det. Jag gjorde också en mentimeter (en enkät i digital form) med eleverna om deras läsvanor som jag sedan tänker göra igen i slutet av vårterminen.

Mentimeterfrågorna var tre och den första var:


Inställningen till bokläsningen såg ungefär likadan ut i samtliga fyra klasser även om just denna som visas ovan var något mer positiv än de övriga tre. 

De andra två frågorna jag ställde var:

Hur ofta läser du böcker? 

Vilken typ av böcker läser du helst?                                            Projektets tillvägagångssätt


Efter det förklarade jag hur vi skulle gå tillväga. Projektet innebär förutom läsningen i sig att eleverna ska göra en del uppgifter under läsningens gång. Det som eleverna blev mest förvånade över var hur länge det hela skulle hålla på....ända till sommaren!

Sedan var det dags för Anni att börja berätta om ett urval av böckerna. Hon lyckades verkligen fånga elevernas uppmärksamhet och intresse under sina presentationer av de böcker hon valt ut. I varje klass presenterade även jag en bok som jag läst och det var överlag de böcker Anni och jag pratade om som blev populärast i klasserna. I stort sett samtliga elever lämnade denna lektion med en självvald bok att ta sig an. 


                     Uppgifter att göra före, under och efter läsning

Eftersom jag vill att eleverna ska få chansen att stanna upp, fundera och reflektera kring det de läser och därigenom utveckla sin läsförståelse samt sina lässtrategier fick de följande uppgifter delade med sig i classroom. Tanken är de ska göra samma uppgifter på varje bok de läser, åtminstone så här i början på projektet. 

---------------------


Innan du börjar läsa boken - Förförståelse

Skriv bokens titel och författare överst i dokumentet. Skriv sedan in dina tankar om frågorna.

 • Titta på framsidan, titeln och läs baksidestext.
 • Kommer du att tänka på någon bok du har läst eller hört talas om förut? Vilken i så fall?
 • Kommer du att tänka på på något du själv varit med om eller kanske en film du har sett? Vad eller vilken i så fall?
 • Vilka förväntningar har du på boken?

Under läsningens gång - Textkopplingar
Skriv det du kommer fram till i samma dokument som de första frågorna.

Efter att du läst ca en fjärdedel av boken funderar du kring bokens karaktärer.
 • Vilka är bokens viktigaste karaktärer? Skriv och berätta allt du vet om dem.
 • Påminner de om några personer du mött i en annan text eller bok? Känner du igen dig själv i någon av karaktärerna?

Efter att du läst halva boken funderar du kring miljön.
 • I vilken miljö utspelar sig bokens handling? Skriv och berätta.
 • Påminner miljön i boken dig om en plats som du själv känner till eller har varit på? Vilken i så fall?

Efter att du läst tre fjärdedelar av boken funderar du på boken handling.
 • Berätta bokens huvudhandling med 4-5 meningar.
 • Får handlingen i boken dig att tänka på något du har hört talas om förut? Vad i så fall?
 • Känner du igen sådant som händer i boken från något du hört på nyheterna eller som du sett i en film? Berätta!

Efter läsningen - se tillbaka och sammanfatta

Efter att du läst hela boken ska du sätta nyckelord till boken. Nyckelorden ska vara 4-5 stycken och tala om vilken genre boken tillhör samt berätta om bokens innehåll. Orden som beskriver innehållet ska se ut som sökord man använder på t ex Google. Orden ska tydligt sammanfatta och spegla innehållet.
Exempel:
”Mitt extra liv”
Ungdomsroman, illustrerad roman, kärlek, vänskap, rasism.
”Förföljaren”
Ungdomsroman, spänning, stalking, kärlek
Det du nu har skrivit om boken du läst ska användas vid bokpratet i klassen.

--------------------------

Drivedokumentet finns här:


                   Ord från texten - att göra nya ord till sina egna

Förutom denna uppgift fick de ytterligare en med syfte att utveckla ordförrådet. Ja skapade den utifrån Myrbergs ord om att det inte är förrän man kan använda ett ord på ett välfungerande sätt i sitt eget tal eller i skrift, i ett sammanhang, som man verkligen kan ett ord.

-------------------------
Ord från texten
Ord är lättast att förstå när man möter dem i en mening, i ett sammanhang.
Nu ska du välja ut ord ur texten som du ska lära dig.
Det kan vara ord som är helt nya för dig eller ord du känner igen men inte är helt säker på. Minst 10 ord per bok borde det bli men det kan så klart bli många fler. Så här ska du göra:


Spalt 1: skriv ordet du ska lära dig
Spalt 2: skriv av meningen/stycket i texten där ordet står
Spalt 3: skriv en egen förklaring av ordet
Spalt 4: hitta på och skriv en mening där du använder ordet och visar att du har förstått det

Drivedokumentet finns här:
Läs en bok och bli ordklok - ord från texten


                                              Elevernas bokprat

Efter 5-6 veckors läsning hade de flesta läst ut minst en bok och det var dags för eleverna att berätta om sina böcker i smågrupper med ca 5 elever i varje. Jag och ibland även Anni satt med och lyssnade och ställde utvecklande frågor vid behov. Tanken var att de skulle använda sig av uppgifterna Före, under och efter läsning när de skulle prata om sin böcker och som ytterligare stöd fick de som ville fylla i och använda sig av ett "Bokprats-dokument". Det var fantastiskt roligt att höra eleverna berätta om sina läsupplevelser och alla lyssnade intresserat på sina kompisar och ställde relevanta frågor. Flera blev sugna på att låna och läsa någon av de böcker de hört kompisarna berätta om.


-----------------------------Bokprat
Ta hjälp av det du skrivit om din bok i dokumentet i classroom före, under och efter läsning  👀.
Bokens titel och författare:Förväntningar innan du började läsa:
Karaktärerna:Miljön (tid och plats):
Handling (kort, det viktigaste, säg inte hur boken slutar):

Reflektion om boken efteråt (budskap, typiska drag, genre, lik någon annan bok, omdöme):
Välj ett kort avsnitt som du läser högt för kompisarna. Låt det gärna innehålla något som är typiskt för boken, både vad gäller språk och handling.


4-5 nyckelord om boken:Förbered dig på papper eller i classroom. Använd dig av det du skriver ner vid bokpratet i grupp.                                           

                                               Boktips från eleverna


Övervägande delen av eleverna var mycket nöjda med de böcker de valt att läsa och de flesta gav dem ett ganska högt betyg. Naturligtvis fanns det några elever i varje klass som tyckte att det var tråkigt och jobbigt att behöva läsa och som tyckt att boken de lånat var dålig, konstigt vore det väl annars. Just dessa elever är ju de som vi behöver jobba ännu hårdare med för att få dem att tycka att läsning är okej och kanske till och med lite kul. Det är så klart viktigt, förutom att bokens innehåll ska vara intressant, att hitta en bok på "lagom" nivå. Några hade valt böcker som de tyckt verkade spännande men som visade sig vara alldeles för lättlästa medan andra hade valt böcker på en alltför hög språklig nivå. I klasserna finns det ett par elever med läs- och skrivsvårigheter och då hade de naturligtvis möjlighet att lyssna på boken istället. 

Ett urval av elevernas boktips:

En enda kväll av Mats Berggren
Förföljaren av Magnus Nordin
I skuggan av San Siro av Martin Bengtsson
När bilarna brinner av Per Alexandersson
Flicka försvunnen av Sara Löwestam
I bergets hjärta av Mårten Sandén
Katherine-teorin av John Green
Ett hål i själen av Kjetil Johnsen
George av Alex Gino
Nadir och ingen annan av Pär Sahlin
Den tusende följaren av Jenny Milewski
Hur kär får man bli? av Katarina von Bredow
Godnattsagor för rebelltjejer av Elena Favilli och Francesca Cavallo
Under odjurspälsen av Klara Krantz
Dansfabriken - Street av Eva Susso
Vampyrens märke av P.C. Kast och Kristin Kast
Barnkolonin av Kerstin L. HahnInnan jullovet uppmanande jag eleverna att hålla i läsningen under ledigheten vilket jag håller tummarna för att de gjort Jag ser mycket fram emot att fortsätta läsprojektet under vårterminen och fortsätta kampen för att göra eleverna läsvana och ordkloka!