lördag 24 december 2016

En bild säger mer än tusen ord och många tankar väcks

Att låta elever fundera kring en bild, som t ex ett konstverk, är något som alltid fungerar. Tänka, relatera till sig själv och göra kopplingar till sådant man vet, har sett eller hört tidigare kan alla göra, utifrån sina förutsättningar. Bilder sätter igång tankar och väcker känslor hos den som iakttar och olika personer lägger märke till olika saker och detaljer. En bild ser olika ut för olika människor beroende på vem man är och vilka tolkningar man gör.

Hur man som lärare vill att eleverna ska förmedla sina iakttagelser och reflektioner kan se olika ut från gång till gång. Utifrån följande öppna frågor, där inget är rätt eller fel och de personliga åsikterna är de som är det viktiga,  kan man antingen ha ett samtal om bilden eller låta de skriva ner sina tankar eller både och:
Julaftonen, Carl Larsson, Gården.(webbshop.carllarsson.se)


 - Vilka är människorna och var är de någonstans? Varför har de samlats här? Vilken relation finns mellan de olika människorna? Vad gör de? Vad talar de om? Varför tror du så?

- Titta på personerna mer noggrant, titta på kläder, frisyrer, ålder, vad ser du? Vad får det dig att tänka på?

- Titta närmare på miljön, rummet, möbler och mat, beskriv vad du ser? Vilka detaljer finns? Vad betyder detaljerna för helhetsintrycket?

- Vilken tid (årtal och tid på året) skulle du gissa att det är? Vad får dig att tro det?

- Vilken stämning finns i bilden?


 - Välj en person i bilden som du fastnar för av någon anledning, Fundera och fantisera kring honom eller henne. Vem är personen och varför valde du just henne/honom?

Här kan man låta eleverna skriva en personbeskrivning av den valda personen eller skriva ett brev till eller från den utvalda. En annan rolig skrivövning kan också vara att skriva en dialog mellan personer i bilden och ännu roligare sen att få läsa upp dialogerna med kompisarna. Bilden kan också fungera som uppstart till diktskapande eller novellskrivande. Den typ av skrivande man som lärare väljer ska så klart vara bekant för eleverna sedan tidigare eller arbetas med och gås igenom gemensamt. Stöttning av skrivmallar, eller tidigare skapade exempeltexter, som visar t ex dialog eller novell, kanske kan användas. Hur mycket och vilken typ av stöttning som behövs avgör läraren och kan varierar från elev till till elev. Lämna inte eleverna ensamma i sitt lärande. 

Den här gången blev det ett konstverk men det kan precis lika gärna vara ett foto eller en teckning man använder, oftast fungerar ungefär samma frågeställningar och skrivuppgifter oavsett vilken typ av bild man väljer.

Så med hjälp av Carl Larsson och mitt förslag på hur en bild kan användas i undervisningen önskar jag er alla en riktigt GOD JUL!
1 kommentar: