söndag 10 september 2017

Nytt läsår, nya elever och arbete med fokus på relationsskapande


Några veckor har nu gått av det nya läsåret vilket har inneburit stora förändringar för min del. Jag har lämnat mitt tidigare arbetslag och tagit plats i hos ett annat gäng en våning upp på skolan vilket gjort att jag även i år kommer att undervisa elever i årskurs 8. Fyra, för mig nya, klasser i svenska har jag förmånen att möta och arbeta tillsammans med. Samtidigt fortsätter jag arbetet med en SVA-grupp i årskurs 9 som jag kommer att jobba med på språkvalstid. Förändringen i min arbetssituation har resulterat i att jag under de senaste tre veckorna har lagt enorm energi på att lära känna och påbörja ett relationsskapande till ca 120 unga människor. Relationsbygge är, som de flesta vet, både roligt och krävande. För att lyckas som lärare krävs nämligen goda relationer till eleverna, de behöver känna att vi tycker om dem och bryr oss på riktigt.

                                            Lära känna utifrån bilder

När jag har mött mina nya klasser har jag börjat med en lära-känna-aktivitet som går till så här:

Eleverna får hjälpa till att placera stolarna i en ring i mitten av klassrummet. Sedan berättar jag att de ska få välja en bild som de på något vis kopplar till sig själva och sin egen sommar. Bilderna är framför allt sådana jag har tagit själv men även en del andra som jag har hittat på nätet. Jag instruerar dem om att de ska få presentera sin bild en i taget och att det är av stor vikt att alla får chansen att prata medan vi andra är tysta och lyssnar intresserat - en ganska krävande uppgift för många 14-åringar. 

Jag berättar för dem att jag vill att de ska:

-Börja med att säga sitt namn eftersom jag ännu inte lärt mig vad alla heter.

Beskriva bilden, berätta vad de ser på den samtidigt som de håller upp den för klassen.

- Förklara varför de valda just den, på vilket sätt de kopplar ihop den med dem själva.


Jag placerar ut bilderna på golvet i mitten av ringen och börjar med att själv välja en av bilderna och berätta om den på så vis som jag sedan vill att de ska göra. Det är viktigt att även jag är en del av denna aktivitet, dels för att jag ska få chansen att berätta något om mig och dels för att de ska få ett exempel på hur man kan göra när man pratar utifrån bilden. För mig är det av stor vikt att som lärare alltid ge exempel och "modeller" för eleverna att utgå ifrån, jag vill visa hur, inte bara berätta vad.

Några av de bilder vi använde
Jag kände mig nöjd med hur aktiviteten föll ut i samtliga klasser eftersom alla lyssnade på kompisarna och alla valde en bild och vågade prata om den inför oss andra. Jag blev faktiskt riktigt imponerad av att samtliga elever faktiskt klarade detta; att prata inför klasskompisar är något som ganska många tycker är obehaglig och några elever sa till mig innan att de nog inte skulle klara av uppgiften, men det gjorde de. Gissa om de kände sig nöjda efteråt!

                                                             Selfie

Varför låter man eleverna ta selfies inom svenskämnet? Ja, det kanske låter lite märkligt men det passar faktiskt hur bra som helst! Dels tycker eleverna att det är både kul och annorlunda, de får göra något som de vanligtvis inte förknippar med skolan och svenskämnet, och dels får jag som lärare ut massor av det. Flera flugor i en smäll helt enkelt. 


Syftet med selfie-uppgiften är, förutom att det ska vara kul för eleverna (vi måste komma ihåg att ha roligt  skolan!), att jag ska få en uppfattning om vilka de är och hur långt de har kommit i sin skrivutveckling. Genom uppgiften får jag med följande kunskapskrav (E-nivå):

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning, samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleverna förstärka och levandegöra sina texters budskap.

  Innan de får veta vad jag vill att de ska göra börjar jag med att spela låten #Selfie med The Chainsmokers samtidigt som jag visar första sidan i min presentation (ovan). Trots att låten har några år på nacken känner eleverna igen den och börjar sjunga med. En positiv stämning och förväntan växer fram i klassrummet. 

Sedan pratar vi tillsammans om vad en selfie egentligen är och vad de själva har för relation till selfies och sociala medier. Vad är en selfie och när tar man den? Vilka sociala medier använder eleverna? Var är det vanligast att man lägger ut selfies? Vad är en wefie? Vad är en groupie (som Samir och Viktor sjunger om)?Efter det visar jag en selfie på mig samt en text som jag har skrivit till bilden. Här, som alltid, är det viktigt att jag inte bara berättar vad jag vill att de ska göra utan att jag också visar exempel på, ger dem en modell, för hur de kan göra. I det här fallet blir jag ganska personlig eftersom jag visar ett foto som jag tagit på mig själv samtidigt som jag ger dem en text där jag berättar något som har med mig att göra. Här måste varje lärare själv avgöra hur långt man vill gå, vad som helt enkelt känns bekvämt för en själv att dela med sig av. Mina "morgonpromenader" känns helt okej för mig att bjuda på. 

När vi har läst min text går jag sedan igenom vad jag önskar att de ska göra:Jag har i förväg delat en instruktion till selfie-uppgiften i Google Drive- format som var och en har fått i Classroom och jag ber dem att gör uppgiften i det delade dokumentet. Stunden som är kvar av denna lektion brukar oftast gå till att eleverna börjar fundera på vilka selfies de har eller skulle vilja ta och de får i uppdrag att till nästa svensklektion ta med sig två selfies, gärna redan överförda till dokumentet. Just den biten kan vara lite klurig, en del vet precis hur de ska få över bilder från mobilen till datorn medan andra behöver lite hjälp av mig eller av klasskompisar. Alla lyckas hur som helst till slut.


Nästkommande lektion startar jag med en introduktion där eleverna parvis får titta på en selfie på  en person de inte känner och som de får fundera kring och prata om utifrån följande frågor:


- När och var är bilden tagen?
-  Vem ser man på bilden?
- Vilken händelse/situation är den tagen i?
- Hur kände sig personen just då?Efter den starten som ska fungera som inspiration får de börja skriva om sina bilder. Jag uppmanar dem att, precis som jag gjorde när jag skrev min text, utgå ifrån de frågor som finns med i instruktionen:       
  
- När och var är bilden tagen?
-  Vad ser man på bilden?
 - Vilken händelse/situation togs den i?
- Hur kände du dig just då?

- Varför valde du just den?


  Genom att svara på dessa frågor, fast i löpande text, får man med det som jag har tänkt och alla får på det viset ihop två texter med tydlig struktur och intressant innehåll. Om de inte hinner färdigt under lektionen får de skriva klart hemma till gången efter.

Att sedan som lärare ha den stora äran att få ta del av elevernas fantastiska fina, ibland riktigt fantasifullt tagna, selfies är en stor glädje och man blir varm om hjärtat. Alla  lyckas, utifrån sina förutsättningar, skapa en text som passar till bilden. Eftersom de ofta är tagna i situationer som säger något om dem och deras intressen och får jag på detta vis veta lite mer om dem, både som människor och elever. En fin början på ett nytt läsår.