onsdag 7 mars 2018

Att leka med språket

Nu var det ett tag sedan jag tog mig tid att skriva här i bloggen. En energikrävande flytt, en segdragen influensa, ett utmanande men roligt föreläsningsuppdrag samt extremt mycket att göra på skolan är anledningarna till att det var så länge sedan. Att skapa ett inlägg av den karaktär som jag vanligtvis gör med en stor textmängd, många bilder, elevexempel och annat smått och gott tar för mig mellan 5 och 8 timmar. Den tiden har inte funnits under de senaste månaderna, och finns inte riktigt heller i nuläget, men jag längtar efter att återigen få dela med mig av min arbetsvardag så därför tänker jag under en period blogga oftare men med kortare inlägg. Förhoppningen är att det ändå ska finnas sådant som upplevs inspirerande och användbart.


Sönderklippta dikter - en lek med språketUnder många veckor har jag ägnat mig åt novellarbete tillsammans med mina fyra 8:or i svenska. Målet har varit att alla elever avslutningsvis skulle skriva en novell till Åttologin - en antologi med noveller skrivna av elever i 8:an. Detta arbete med noveller har jag genomfört på ungefär samma vis som jag gjorde med förra årets 8:or och som jag berättar om i flera tidigare inlägg (sök på Åttologi så kommer alla dessa inlägg fram).

Efter denna långa novellperiod kände jag att det var dags att ta in någon helt annan typ av uppgift, gärna lite lättsam, som bara skulle sträcka sig över två lektioner. Då kom jag att tänka på en "gammal" beprövad aktivitet som jag använt mig av då och då genom åren. Trots att den hängt med ett tag ser jag den ändå som aktuell och anpassad till kursplanen och dessutom brukar eleverna tycka att den är både rolig och lärorik. Jag kallar den sönderklippta dikter eller lek med språket.

Syfte:

* Att eleverna får bekanta sig med dikter och diktskapande under lekfulla och lättsamma former.

* Att eleverna får använda vissa bestämda ord, nämligen orden på lapparna, för att sätta samman dem så som de själva vill och skapa en dikt med flyt och rytm.

* Att skapa intresse för dikt som uttrycksform samt att få eleverna att förstå att dikter kan vara lite hur som helst, det är diktskrivaren själv som väljer.

* Att eleverna får använda vissa bestämda ord, nämligen orden på lapparna, för att sätta samman dem så som de själva vill och skapa en dikt med flyt och rytm.

* Att möta och använda ord som de vanligtvis kanske inte träffar på samt förstå hur betydelsefullt ett visst ord kan vara för en helhet och för att få fram en viss känsla och stämning.

* Att fundera kring hur en text, i det här fallet en dikt, kan ha ett eller flera budskap.

* Att förstå hur betydelsefullt det är med uttal, inlevelse och tonfall när man ska framföra något, i det här fallet en dikt, inför publik.

* Att kunna samarbeta och samtala kring språk och skapande i en grupp och där kunna jämka och komma överens om ett resultat som alla känner sig nöjda med.

* Att kunna lyssna, visa intresse och respekt för kamrater som framför det de skapat.

Genom åren har jag hittat ett antal dikter som passar bra för denna aktivitet. Det som gör att de lämpar sig väl är att de har ord som är speciella, poetiska och fantasifulla och som skapar bra förutsättningar för skapande hos eleverna. De fem dikter jag använde i klasserna denna gång var (länkarna leder till dokument skrivna så att dikterna är färdiga att skriva ut och klippa isär):

Så här går arbetet till:

Jag börjar med att berätta att vi under lektionen ska leka med ord och helt enkelt leka med språket. Det brukar tas emot med lite fnitter och skratt från eleverna.
Jag berättar att jag har tagit dikter som redan finns och klippt sönder dem, ord för ord, och att de nu i grupper ska få skapa nya. Eleverna blir här oftast förväntansfulla och nyfikna. Jag fortsätter med att säga att det inte finns något rätt eller fel och att meningen inte är att de ska försöka återskapa den ursprungliga dikten utan att det nu är helt upp till dem hur de vill att det ska vara. Sedan delar jag in dem i grupper med ca fem elever i varje. Jag visar ibland en dikt som jag läser för dem om jag märker att de känner sig osäkra på hur dikter är och ser ut. 
 Grupperna får sedan sätta sig tillsammans runt några bänkar där det finns gott om plats för ordlapparna och ett A3-papper, där deras dikt sedan ska skrivas ned. De får också välja några färgpennor att skriva dikten med.


Jag brukar gå igenom den fortsatta arbetsgången direkt så att de vet vad de ska göra efter att de kommit fram till sin gruppdikt.

Vid den första lektionen (lektionerna är 50-60 min) brukar de flesta ha kommit överens om i vilken ordning de vill ha orden och oftast ha påbörjat nedskrivandet. Vissa har också börjat diskutera budskap samt hur dikten ska framföras.

Vid lektion två gör de färdigt sina dikter, skriver ner dem om de inte gjort det och kommer överens om och tränar på framförandet. Ett budskap väljs också.

Sedan är det dags för grupperna att komma fram och stå inför klasskompisarna och läsa upp sin dikt samt berätta lite kort om arbetet och budskapet.De som ska framföra sin dikt är ofta lite nervösa men det känns snabbt bättre eftersom klasskompisarna nästan alltid är positiva, glada och intresserade. De tycker att det är roligt att se och höra sina kompisar läsa upp sina dikter. Efteråt brukar jag, om eleverna vill, läsa upp de ursprungliga dikterna men jag betonar alltid att det inte är för att se om de gjort "rätt". Ganska ofta tycker eleverna att deras versioner är bättre eller lika bra som originalen.

Avslutningsvis får eleverna skriva en exit-ticket. Det är bra och nyttigt för dem att få tänka och fundera kring aktiviteten. För mig blir det en utvärdering som jag kan använda mig av när jag reflekterar kring och planerar inför kommande arbeten.Några elevers tankar:
Två av alla fina dikter som grupperna skapat:
Nu är det dystopier som gäller för 8:orna i svenska och i SVA-gruppen i 9:an håller vi precis på att avsluta arbetet med boken När hundarna kommer. Kanske blir det om något av dessa arbeten jag berättar i nästa inlägg eller något helt annat :)