måndag 19 december 2016

Jullovsläsning och skrivmallar

Snart är det dags för ett välbehövligt jullov både för elever och lärare. För mig betyder lov tid till att umgås med familj och vänner, långa promenader med "poddar" i öronen och massor med läsning. Jag brukar varva mellan skönlitteratur, för både vuxna och ungdomar, och pedagogisk litteratur av olika slag. Underhållning och utveckling i en perfekt kombo helt enkelt!

Två böcker som jag ofta går tillbaka till är Adrienne Gears böcker "Att läsa faktatexter - undervisning i kritisk och reflekterande läsning" och "Att skriva faktatexter - medveten och explicit skrivundervisning".
Gear ger i sina böcker mängder av metoder, undervisningstips och konkreta lektionsförslag med utgångspunkt i olika läs- och skrivstrategier, allt utifrån ett forskningsanknutet förhållningssätt. Jag har bl a använt mig av Gears idéer i mitt skapande och användande av skrivmallar som är ett gott exempel på språkstöttning. Beroende på vilken texttyp eleverna ska skriva kan mallarna vara utformade på olika sätt, ibland ger jag dem bara ord som de kan inleda sina olika delar i texten med. Som  när eleverna ska sammanfatta händelser i ett bokkapitel, i en återgivande text, kan de räcka med att jag skriver upp följande ord på tavlan:

Först/I början av....
Sedan....
Därefter....
Efteråt...
Till slut....

Andra gånger ger jag dem en mall som jag delar med dem på Google Drive och som de sedan kopierar så att de få sitt eget exemplar av och som de sedan kan skriva direkt i. När de har skapat sitt eget dokument ger de det ett namn, i exemplet nedan "Författarstudie" och namnet på den aktuella författaren, och delar sedan dokumentet med mig och ev andra lärare. Det är viktigt att de delar sina uppgifter direkt för att jag ska kunna följa hur texten växer fram.
För fler konkreta tips - läs Gears böcker!

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar