onsdag 11 januari 2017

En ny termin har tagit sin början - med skrivandet i fokus

Efter nästan tre veckors jullov har vi då satt igång igen. I måndags startade skolans personal upp arbetet med en gemensam samling för alla följt av arbetslagsarbete på förmiddagen och sedan ämnesträffar under eftermiddagen. Igår var elevernas första dag, det känns alltid lika bra att möta dem igen efter lov och ledighet. Det är liksom i mötet med eleverna det händer;  inspirationen och arbetsglädjen infinner sig direkt!


Den här terminen kommer vi att arbeta med modulen"Skriva i alla ämnen 7-9"  i Läslyftet. Idag har jag ägnat tid åt att sätta mig in i modulen och vad den kommer att innebära och den känns helt rätt! Dels blir det en naturlig följd på höstens modul "Samtal om text"  att nu få fokusera på skrivandet av texter och dels eftersom alla vi som har 8:or på skolan under våren planerat in att ägna mycket tid åt skrivande i och med att våra elever ska arbeta med novellskrivande. Skrivandet ska till slut mynna ut i en antologi, "Åttologi", med en samling av deras alster. Under arbetets gång kommer vi även i svenska och svenska som andraspråk  kunna få in andra "skrivhandlingar" än just den berättande formen och med tanke på alla de olika texttyper som finns i skolan och livet kommer alla ämnen lätt kunna arbeta utifrån samt utvecklas genom modulen. Det är ju nämligen precis så som det står i inledningen till denna modul i Läs- och skrivportalen: 

 "Eftersom innehåll och struktur i texter skiljer sig åt från ämne till ämne behöver alla lärare utveckla kunskaper som rör det skrivande och de texter som förekommer i de egna ämnena. När eleverna ges möjlighet att skriva i alla ämnen får de därmed en chans att utveckla tankar i ämnet och visa sina ämneskunskaper genom sitt skrivande. Det främjar elevers lärande." 


För att friska upp minnet hos eleverna kring berättande texter och speciellt noveller, började vi med att prata om vad de kom ihåg av texttypens typiska drag och struktur. Vi tittade på novellkurvan som vi använt oss av vid flera tillfällen tidigare och vi knöt an till tidigare lästa och skrivna texter som passade in här. Jag improviserade också och berättade om en pojke som tappat bort sin väska på väg till skolan och lät handlingen tydligt följa kurvan.

Under jullovet hade jag av en slump hittat en mycket bra serie med filmer på UR Skola,  "Tre berättelser". Serien består av tre kortfilmer som är inspirerade av litterära klassiker med ett varsitt separat program om den litterära genre som filmen tillhör. Serien riktar sig i första hand till SVA-elever 7-9 men fungerar precis lika bra för elever som läser svenska. Till programserien finns både lärarhandledning och arbetsmaterial som kan användas om så önskar.
Jag valde att börja med kortfilmen "Jägaren" som handlar om Vanja som drömmer om att bli jägare. Tillsammans med ett killgäng beger hon sig ut på illegal älgjakt då en stor belöning har utlovats till den som skjuter älgen. Saker och ting går över styr och diverse hot dyker upp i skogen...Jägaren är inspirerad av klassikern "Skriet från vildmarken" av Jack London. 


I arbetsmaterialet finns till varje film en lista med förklaringar på ord- och uttryck, avsedd för elever som är relativt nybörjare i svenska, vilken vi gick igenom tillsammans eftersom detta var en grupp med SVA- elever.  När vi sedan såg filmen reagerade de på och kände igen orden vi pratat om innan.  

Innan vi började se filmen fick de också  i uppgift att under filmens gång tänka på dramaturgin - novellkurvan; hur inleds det hela, på vilket vis sker en upptrappning, var kommer vändpunkten osv. 

Eleverna blev mycket engagerade i filmens handling eftersom det finns en person som i deras ögon gör "fel" och de var väldigt upprörda över det. Vi pratade efteråt en del om vad som faktiskt hade hänt och varför vi trodde att det blev just så. Slutet är inte heller helt solklart utan skapade vissa frågetecken.Sedan ritade och skrev vi tillsammans "kurvan" på tavlan och noterade vad som var själva inledning, vad som bidrog till upptrappning, när det vände och varför och hur det avslutades.

Nästa lektion ska vi arbeta vidare med tolknings- och värderingsuppgifter kopplat till filmen samt fortsatta arbetet med berättande text och novell. Det ska bli spännande att se hur utfallet blir imorgon när jag kör ungefär samma upplägg i en helkass i svenska, där det naturligtvis även finns flerspråkiga elever.

I måndags vid vår gemensamma samling i aulan presenterade vår rektor en del ledord kopplat till vad som är viktigt framåt i vårt arbete och jag tänker helt enkelt sno några klockrena ord för att med hjälp dessa avsluta detta inlägg: "Tillsammans och gemensamt". Kort och gott.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar