tisdag 31 januari 2017

Persongestaltningar genom film och skrivande av Twistorier - noveller i "mikroformat"

"Sol ute sol, inne sol i hjärta, sol i sinne" och visst stämmer det? När solen tittar fram och tränger sig in i skolbyggnaden blir vi nog alla lite piggare och ljusare till sinnes.

Just sinnesstämningar har varit aktuellt den senaste veckan när vi med våra 8:or arbetat med persongestaltningar utifrån film. Innan vi tittade på filmer arbetade vi med gestaltningar av känslor där vi ville få fram att känslor kan visas på andra sätt än genom att skriva eller säga att någon är t ex glad eller nervös. Istället för att använda adjektiv kan vi välja att gestalta känslor genom att berätta vad personen gör; genom handlingar och verb. T ex kan glad visas så här:

 "Harry tittade på provresultatet och reste sig hastigt upp från stolen. Han hoppade upp och ner, lyfte armarna ovanför huvudet och ropade yes!". 

När vi har jobbat med känslor har eleverna också själva fått gestalta känslor för varandra genom att använda kroppsspråk, inte helt enkelt visade det sig. Detta har vi bl a gjort genom att elever får dra lappar ur en burk. På lapparna står en känsla eller en sinnesstämning som eleven ska gestalta för sina kompisar.

I tre klasser har vi på svensklektionerna tittat på film i syfte att se hur personer gestaltas. I två av klasserna såg vi Josefines himmel och i en #hashtag del 1.

I de klasserna där vi såg Josefines himmel fick eleverna i par studera en av följande karaktärer som de fick sig tilldelad:

- Josefine
- Josefines pappa
- Pappans flickvän
- Simon

I #hashtag blev det dessa fyra som eleverna i par fick studera:

- Freja
- Nabila
- Maryam
- Maryams pappa

Innan vi startade filmen pratade vi om vad vi faktiskt kan utläsa och förstå om en person utan att det egentligen sägs eller skrivs uttalat. Syftet med detta är att eleverna sedan ska kunna omvandla och använda sig av detta sätt att tänka när de skriver sina noveller. Att i stället för att beskriva en karaktär som  t ex  osäker och blyg kunna berätta det genom att gestalta personens kroppsspråk, handlingar, ordval  tonfall och sinnesstämning.  Att med ordens hjälp skapa bilder och uppfattningar hos läsaren.

Innan vi tittade på filmen gick vi tillsammans igenom detta blad för att eleverna skulle ha dessa saker i bakhuvudet när de studerade "sin" person under filmens gång.


Eleverna blev väldigt engagerade i uppgiften och i sin person och efter filmen satte de genast igång att diskutera frågeställningarna med sin "par-kompis". I paren skrev de ner stödord kring sin studerade karaktär. Efter ca 15 min fick de sedan bilda större grupper tillsammans med de andra par i klassen som haft samma person i fokus, för att diskutera och se om de hade fått samma uppfattning av henne eller honom. Avslutningsvis fick varje grupp berätta lite kort om sin karaktär för övriga klasskompisar medan de andra först lyssnade och sedan fick kommentera ifall de höll med eller om de hade uppfattat något på ett annorlunda vis.

Den här veckan har vi också ägnat oss åt det roliga, engagerande och utmanande skrivandet av twistorier, noveller i "mikroformat". Detta arbete har jag gjort både med helkasser i svenska och med  SVA-grupper. Efter att under några veckor på olika sätt ha arbetat för att få eleverna att se och upptäcka  novellkurvan/dramaturgikurvan (se förra inlägget) i filmer och texter var det nu dags för dem att börja skapa utifrån densamma. 

Jag började med att visa följande text:Efter att jag läst den högt, med inlevelse, ställde jag frågan:

"Vad är det här för typ av text?"

Eleverna kom med olika gissningar och förslag, flera gissade på dikt och förklarade det med att den är skriven utan hela meningar, precis som dikter ofta är, och har fokus på "viktiga" och betydelsebärande ord. Någon tyckte att texten var "konstig" men ändå lätt att förstå, andra sa att texten var en sammanfattning, t ex på en berättelse.  Alla var överens om att att den var lätt att läsa och att den hade en tydlig handling. Med viss handledning från mig och hittade vi tillsammans novellkurvan i texten och kunde utläsa problemet, vändpunkten och avslutningen.

"Det vänder när den starka handen kommer, då förstår man att personen kommer att klara sig" sa en elev i en av klasserna.

Efter att vi pratat en stund om texten och dess uppbyggnad och handling berättade jag att den här typen av text kallas för twistoria och är en novell i mikroformat. Jag frågade om de kände till twitter och de flesta brukade vara inne där, även om inte så många brukade skriva inlägg, och sedan samtalade vi om skillnaden mellan twitter och facebook och instagram. Då konstaterades snabbt att man på twitter inte fick skriva så långa inlägg och eleverna kopplade då ihop "tweets" med den korta twistoria-texten. Jag förklarade hur tweet och historia tillsammans blev uttrycket twistoria och gick igenom vad en sådan text är:


Efter att vi gått igenom detta fick de sedan via Classroom även följande instruktion:

 • Skriv först en twistoria som sammanfattar innehållet i en av de tre kortfilmer ni sett; Jägaren, Bevakad eller Josefines himmel. Markera twistorians text ->gå in på verktyg -> antal ord -> titta på tecken, där ska det stå 140. Skriv, fixa och gör om tills det blir just det antalet.
 • Skriv sedan en till twistoria (140 tecken även här) , nu med eget innehåll. Om du hinner; skriv även en tredje.

Använd förslagen nedan om du vill/behöver:

 • Vilse i en skog eller stad
 • Försvunnen resväska
 • Ett inbrott i ditt hem
 • Kär i den nya killen/tjejen i skolan
 • Vinsten i matchen
 • Cykelolyckan
 • Mardrömmen
 • Övervinna en rädsla
 • Mötet med en känd person
 • Lottovinsten

Syftet med att eleverna skulle skriva twistorier är att de med en tydlig ram och få ord (bara 140 tecken!) ska försöka hitta en novellens dramaturgi. Att genom att enbart använda de absolut nödvändigaste orden få fram en handling med början, vändpunkt och avslut. Dessutom är det skönt för de elever som tycker det är tufft att skriva längre texter med utbyggda och utvecklade meningar att vid detta skrivande bara behöva fokusera på handlingen och hitta de viktigaste orden. Oftast är det de elever som i vanliga fall har lite bekymmer med skrivandet som tycker det är allra roligast och lättast att skriva twistorier. För de som har lätt för att skriva långa texter med många ord blir detta en lite större utmaning men även hos dem blev det en mycket uppskattad skrivuppgift. Att fixa och trixa med att få exakt 140 tecken var utmanande och roligt och lyckan fullständig när man fick rätt antal.

Några elevexempel:
Festmusik, mycket folk. Ett pistolhot, skott. Smärtan, mörker, rädslan. Räddar, sirener. Hjälp, stöd, överlevare. Familj, nu orädd och glad.
Pappa, Josefin  seglar.  Träffar Kerstin och Simon. Kärlek. Intresserade av varandra.  Osams. Josefin idé och Simon följer med seglar iväg.
Snören, reflexväst, mössa. Kyla, isvägen. Stormen, mörkret, vilse. Ensam, rädd, ljud. Gren i ögat, in i väggen. Lampa, ljuset, huset, hemma.
Cykel, hala vägar, möter moped, krash, fryser,  ont överallt, svimmar, vaknar, ambulansbil, sprutor, slangar, pappa kom, MCdonalds, bra igen.
Twistorierna kommer sedan finnas med i elevernas fortsatta skapande och kommer att få fungera som stomme i nästa uppgift som kommer att bli Kortnoveller. Spännande fortsättning följer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar