fredag 20 januari 2017

Läsloggar som tankeredskap och boksamtal på Chambers vis

Ännu en vecka har gått sedan terminsstart och arbetet med eleverna är i full gång.  Vid mina morgonpromenader till jobbet ser jag hur det blir ljusare för varje dag och dessa stunder innan arbetsdagen tar fart ger mig chansen att reflektera och samla tankarna och inför en ny dag.

IMG_9083.JPG


I mitt förra inlägg berättade jag om att skrivandet kommer att vara i fokus denna termin och vi har fortsatt arbetet med att koppla den berättande textens/filmernas dramaturgi, novellkurvan,  till kortfilmer från UR Skola Tre berättelser . Kring filmernas spännande innehåll har vi haft många intressanta och givande samtal i klasserna samt även låtit eleverna skriva reflektioner utifrån olika frågeställningar kring respektive films innehåll.

Under förra terminen då vi ägnade mycket tid åt textsamtal använde vi oss nästan genomgående av läsloggar som tanke- och reflektionsredskap. Läsloggar av olika slag är något jag upptäckte och började använda mig av för ganska många år sedan och de har kommit att bli en viktig utgångspunkt i min undervisning kring texter, böcker och läsning. Den stora fördelen med läslogg är att eleverna ganska snart får kläm på modellen; hur den fungerar och vad den leder till, och den ger dem både stöd och struktur när de ska reflektera kring det de läser. Om du är intresserad av att läsa mer om läsloggar finns det massor att ta del av i Läs - och skrivportalen modulen Samtal om text del 3.

Min favorit bland läsloggar är den som brukar kallas för CITAT och TANKE. Eleverna gör då en logg bestående av två spalter där de i den vänstra skriver citat ur texten och i den högra skriver tankar om citaten.  Oftast gör de loggen i ett Google Drive-dokument som de delar med mig. Då kan jag läsa och kommentera det de skriver.  När eleverna ska välja ut citat efter ett läst avsnitt eller kapitel ska de ta ut sådant som de t ex:

  • Håller med om/inte håller med om
  • Inte har förstått
  • Blir förvånade över
  • Blir upprörda över
  • Får tankar och minnen av
  • Tycker är särskilt fint och vackert formulerat
  • Tycker är spännande
  • Blir nyfikna på
  • Tycker är roligt
  • Tycker är sorgligt

När de ska skriva sina tankar om citaten brukar jag ge dem förslag på hur de kan inleda:


Jag förstår inte….

Jag lägger märke till….

Jag undrar….

Det påminner mig om....

Jag tror att....

Jag är förvånad över att…

Jag skulle vilja veta….

Jag inser att….

Om jag var….

Det viktiga här är att…

Jag är inte säker….

Citat och tanke-loggar fungerar lika bra vid skönlitterär läsning som vid läsning av faktatexter, som här från vårt historiska tema i början av förra terminen, "Ett bättre liv":
FullSizeRender.jpg
Jag fick under förra läsåret tipset om att i mina SVA-grupper läsa en bok som heter "Tjejen som ville hämnas" av Jörn Jensen. Boken handlar om starka, självständiga och hemlighetsfulla Tove som med alla medel försöker hämnas på de tre killar som överfallit henne. Bokens handling grep genast tag i eleverna, dels för att Tove hamnar i extremt spännande situationer och och dels för att det finns vissa inslag av kärlek mellan henne och bästa vännen Nick. Till elevernas stora glädje fanns det fler böcker om Tove och hennes upptåg och nu har vi kommit fram till den sista, Killen som hotade.


IMG_9046.JPG

Under tiden som vi har vi har läst böckerna har vi arbetat med läsloggar vilka sedan har använts som underlag vid boksamtal, både i smågrupper och i helgrupp. Vi har också tränat på att göra sammanfattningar av lästa kapitel med hjälp av skrivmallar samt arbetat med ord- och begrepp på olika sätt.

 Det är imponerande att se hur mycket eleverna får fram med hjälp av loggarna samt hur goda samtal det blir med utgångspunkt i citaten och tankarna.
FullSizeRender.jpg
När vi avslutade den tredje boken, Drömmen som brast, valde jag att använda mig av Aidan Chambers modell för Boksamtal. Jag gav eleverna varsin "Fyrfältare" med följande rubriker som utgår ifrån Chambers grundfrågor som baseras på "Jag undrar-modellen":
IMG_9077.PNG
Efter att jag förklarat och gett exempel hur de skulle gå tillväga satte de genast fart att enskilt skriva under vid respektive rubrik. Vi valde att dels fundera kring den tredje, just lästa, boken men också till de två föregående i serien.
Gillar - sådant de tycker om och uppskattar i boken/böckerna, allt från personer till språk, speciella händelser och miljöbeskrivningar.
Ogillar - sådant de inte tycker om med boken; dess innehåll, upplägg, personer osv.
Mönster - sådant som upprepas och kommer igen, kopplingar till tidigare böcker och återkommande, typiska drag.
Frågetecken - sådant de inte förstår eller undrar över, frågor som de vill ha svar på.

Eleverna tyckte att det var tydligt och roligt att skriva kring de olika rubrikerna, de menade att boken på det här viset blev ordentligt "genomdiskuterad" och utvärderad när vi med hjälp av allas ifyllda "rutor" diskuterade och pratade och sedan skrev ihop en gemensam fyrfältare.
FullSizeRender.jpg

Nästa vecka fortsätter arbetet med noveller och vi kommer då att sätta igång med att skapa #twistorier, mer om det i nästa inlägg! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar